DomůRodičeRozvrhy hodin

Rozvrhy hodin 2016/2017

Hudební nauka

Učebna: 3

 

Pondělí

(Anna Švecová, DiS.)

Úterý

(PaedDr. Tamara Kobyláková)

Středa

(PaedDr. Tamara Kobyláková)

Čtvrtek

(Anna Švecová, DiS.)

14:10-14:55

 1.A

 2.B

 1.C  2.D

15:00-15:45

 2.A

 1.B

 3.C

 PHV-B

15:55-16:40

 PHV-A

 3.B

 2.C

 1.D

16:45-17:30

 3.A

 4.A

 4.B

 3.D

17:35-18:20

 5.A

 4./5.

 5.B

 4.C

18:25-19:10

     

 

 

Hudební obor

Skupinová interpretace

Všichni žáci hudebního oboru 1. - 4. ročníku II. stupně mají povinnost navštěvovat týdně jednu hodinu vybraného předmětu skupinové interpretace. Nabídka předmětů zde:

Kytarový soubor (A. Řezníčková)                     ÚT 18.25 – 19.55

Seminář klávesových nástrojů (J. Urban)          PO 18.25 – 19.10

Soubor J. Urbana                                          ST 17:35 - 19:10

Sbor H. Malíkové                                          ST 17:35 - 19:10

Sbor P. Karlíkové                                          ST 17:35 - 18:20

Soubor bicích nástrojů (T. Stloukal)                 ÚT 17.35 – 18.20

Sbor Wings (M. Patrasová)                            ÚT 16.45 – 18.20

Orchestr Freecoolin (P. Brejcha)                     ČT 17.35 – 18.20

 

Taneční obor

Irské tance – Gabriela Klášterková

Pondělí (učebna č.2)

Čtvrtek (sál)

Pátek (sál)

14:10-15:40

3. skupina (SV III)

3.-7./I.

14:10-15:40

3. skupina (SV III)

3.-7./I.

13:20-14:50

1. skupina

1.-3./I.

15:55-16:40

2. skupina

2.-6./I. a 1.,2./II.

15:55-17:25

 2. skupina

2.-6./I. a 1.,2./II.

15:00-16:30

5. skupina (SV I)

5.,7./I. a 2.-4./II.

16:45-18:15

4. skupina (SV II)

5.-7./I. a 1.-4./II.

17:35-19:50

4. skupina (SV II)

5.-7./I. a 1.-4./II.

 

 

18:25-19:55

5. skupina (SV I)

5.,7./I. a 2.-4./II.

 

 

 

 

 

Klasický tanec – Jana Hendrichová

Úterý

Středa

Pátek

14:10-15:40

3., 4. ročník

č.2

14:10-15:40

3., 4. ročník

sál

14:10-15:40

1. ročník

 č.2

15:50-17:20

5. ročník

č.2/sál

15:50-17:20

6., 7. ročník

sál

15:50-17:20

5. ročník  č.2

17:30-19:00

II. stupeň

sál

17:30-19:00

II. stupeň

sál

17:30-19:00

6., 7. ročník

 č.2

 

Současný tanec – Miroslava Prokešová

Pondělí

Úterý

Pátek

 14:10-15:40

  4.+5. ročník

sál

 13:20-14:50

  PTV

  sál

  13:20-14:50

  2. ročník

  Učebna 3

 15:50-17:20

6. ročník

sál 

 15:00-16:30

4.+5. ročník

sál

  15:00-16:30 

6. ročník 

  Učebna 3

 17:30-19:00

1./II. ročník

sál 

 16:40-17:40

7. ročník

Učebna 2

16:40-18:40

7. ročník  sál
     

 17:50-19:20

1./II. ročník

Učebna 2

 

   

 

Literárně-dramatický obor

Jitka Morávková

Pondělí

Úterý

Čtvrtek

Pátek

14:10-14:55

Přednes 5.+6.r.

14:10-14:55

Přednes 3.-5.r.-B

14:10-14:55

Přednes 3.-5.r.

14:10-14:55

Přednes 3.-5.r.-A

15:00-16:30

Dramatika 5.+6.r.

15:00-16:30 

Dramatika 3.-5.r.-B

15:00-16:30

Dramatika 3.-5.r.

15:00-16:30

Dramatika 3.-5.r.-A

16:30-17:15

Přednes 5.+6.r.

 

 

16:30-17:15

Přednes 3.-5.r.

16:30-17:15

Přednes 3.-5.r.-A

17:30-18:15 

Přednes 3.-5.r.-B  

 

 

17:30-19:00 

Dramatická průprava 2.r. 

 

 

 

Mgr. Zoja Oubramová

Pondělí

Středa

Čtvrtek

15:00-15:45

2.-5./I. Přednes

15:00-15:45

1.-2./II. Sólový projev

14:10-15:45

PDV + 1./I. Dram. průprava

15:50-18:05

2.-5./I. Dramatika a jev. praxe

2.-5./I. Přednes

15:50-18:05

1.-2./II. + Základy dram. tv., Improvizace

1.-2./II. Sólový projev

15:50-18:05

3.-4./II. Základy dram. tv., improvizace, sólový projev

 

Martin Janouš

Úterý

Středa

14:10-15:40

PDV-2./I.

15:00-15:45

Sólový projev

15:50-16:35

Přednes

15:50-17:20

Základy dram. tvorby, improvizace 1.-2./II.

16:40-18:10

Dramatika

2./I. - 1./II.

17:20-18:05

Sólový projev

18:20-19:05

Přednes

   

 

Výtvarný obor

Mgr. Dana Nováková

Pondělí (učebna 21)

Úterý (učebna 21)

Středa (učebna 21)

Čtvrtek (učebna 21)

14:10-16:25

8-12 let

14:10-16:25

6-8 let

14:10-16:25

9-11 let

14:10-16:25

6-10 let

16:45-19:00

keramická tvorba

 

 

16:45-19:00

12-15 let

16:45-19:00

13-18 let

 

Tereza Příhodová

Pondělí (učebna 18)

14:10 - 16:25

Plošná tvorba, prostorová tvorba 6-12 let

16:45 - 19:00

Fotografie a nová média 14-17 let

 

MgA. Věra Mejtová

Středa (učebna 18)

Čtvrtek (učebna 18)

14.10-16:25

  5-8 let

14:10-16:25

5-9 let

16:45-19:00

9-18 let

16:45-19:00

10-14 let

 

Věra Štrosová Eliášová

Pondělí (učebna 14)

Úterý (učebna 14)

Středa (učebna 14)

Čtvrtek (učebna 14)

Pátek (učebna 14)

15:00-17:15 

 10-12 let

15:00-17:15

9-12 let 

15:45-18:00

10-13 let 

14:10-16:25

6-9 let

15:00-17:15

 12-18 let

 

 

 

 

 

 

16:45-19:00

12-18 let + II. stupeň

 

 

 

Centrální rozvrh

 

Jméno Učebna    
  PO ÚT ST ČT
Hospodářka EK EK EK EK EK
Antl Jakub       15  
Bártová Kristýna 12 12      
Brejcha Petr 6 6 6 6 6
Hendrichová Jana   SÁL, 2 SÁL, 2    2
Holk Roman ŘED ŘED ŘED ŘED ŘED
Janouš Martin   4, GD 2, GD    
Karlíková Pavla   20 20 20 20
Klášterková Gabriela 2     SÁL  SÁL
Kobyláková Tamara    3  3    
Kristenová Dagmar 9   9    
Kučerová Naděžda 13  SÁL, 2 13 13 13
Kulich Ludvík 15   15    
Lange Daniela     12 12  
Laniar Ivo       7  
Malíková Helena   8 8 8 8
Mejtová Věra     18 18  
Mimrová Naděžda     5 5 5
Morávková Jitka GD, 4 GD, 4   2, 4 GD
Muzikářová Markéta 5 5      
Nováková Dana 21 21 21 21  
Novotná Magda POP       POP
Ondřichová Trefná Pavla 8 11    19 19
Oubramová Zoja GD, 4   2, 4 2, 4  
Pallová Emílie   9   9 9
Patrasová Markéta   7      
Petr Jan
Prajer Jan 19 19 19    
Prokešová Miroslava SÁL 2, SÁL      3
Příhodová Tereza 18        
Rolečková Helena 11   11 11 11
Řezníčková Alena   16 16 16 16
Stloukal Tomáš BICÍ BICÍ BICÍ   BICÍ  
Šnýdrová Magda   10  10  10  10 
Štrosová-Eliášová 14 14 14 14 14
Šváb Pavel 16 15 17    
Švecová Anna  3 13   3 12
Tesař Jan 17 17   17 17
Urban Jakub  10 POP POP    
Vašíčková Štěp. 7   7    7
Vodička Leo Marian 20       4
Vojta Pavel     GD GD 15