DomůRodičeRozvrhy hodin

Rozvrhy hodin 2020/2021

Hudební nauka

Učebna: 3

 

Pondělí 

(Anna Švecová, DiS.)

Úterý

(PaedDr. Tamara Kobyláková)

Středa

(PaedDr. Tamara Kobyláková)

Čtvrtek

(Anna Švecová, DiS.)

14:10-14:55

 PHV-A

 1.B

 1.C  2.D

15:00-15:45

 1.A

 2.B

 2.C

 PHV-B

15:55-16:40

 2.A

 4.A

 3.B

 3.C

16:45-17:30

 3.A

 5.A

 4.B

 4.C

17:35-18:20

 

 5.B

 5.C

 

 

Hudební obor

Skupinová interpretace

Všichni žáci hudebního oboru 6. a 7. ročníku I. stupně mají povinnost navštěvovat týdně dvě hodiny vybraného předmětu skupinové interpretace.

Všichni žáci hudebního oboru 1. - 4. ročníku II. stupně mají povinnost navštěvovat týdně jednu hodinu vybraného předmětu skupinové interpretace.

Nabídka předmětů zde:

Souborová hra – kytarový orchestr (uč. A. Řezníčková, út 18:25-19:55, č.3)

Souborová hra – orchestrální hra – Freecoolin (uč. V. Kalenda, po 17:35-19:10, č.3)

Souborová hra – bicí nástroje (uč. T. Stloukal, po 17:35-19:10, POP)

Souborová hra – populární hudba – kapela (uč. D. Patras, st 17:35-19:10, POP)

Seminář klávesových nástrojů (uč. D. Patras, čt 18:25-19:10, č.3)

Komorní zpěv – pěvecký soubor Canto (uč. H. Malíková, st 17:35-19:10, č.8)

Sborový zpěv – klasická hudba (uč. P. Karlíková, st 17:35-18:20, č.20)

Sborový zpěv – populární hudba - Sbor Wings (uč. M. Patrasová, út 16:45-18:20, GD)

Taneční obor

Irské tance – Gabriela Klášterková

Pondělí

Středa

Čtvrtek

14:10-15:40

1. skupina

(step)

13:20-14:50

1. skupina

(irský tanec)

14:10-15:40

2. skupina

(irský tanec)

15:55-17:25

2. skupina

(step)

 

 

15:55-18:10 

3. skupina

(step + i.t.)

17:35-18:20

3. skupina

(irský tanec)

 

 

18:25-19:55 

4. skupina

(irský tanec)

18:25-19:55

4. skupina

(step)

 

 

 

 

 

Klasický tanec – Jana Hendrichová

Úterý

Středa

Pátek

14:10-15:40

PTV

15:00-16:30

3. ročník/I.

14:10-15:40

3. ročník/I.

15:50-17:20

5. ročník/I.

16:40-18:10

5. ročník/I.

15:50-17:20

7. ročník/I.

17:30-19:00

7. ročník/I.

+ II. stupeň

18:20-19:50

II. stupeň

 

 

 

Současný tanec – Miroslava Vitásková

Pondělí

Úterý

Středa 

Čtvrtek

 14:10-15:40

 2. roč. 

 14:10-15:40

 3.+4. roč.

  13:20-14:50

 1. roč.

 14:10-15:40

 3.+4. roč.

 15:50-17:20

 6. roč.

 15:50-17:20

 6. roč.

 

 

 15:50-17:20

 1.+2./II. roč.

 17:30-19:00

 SD

 17:30-18:30

 1.+2./II. roč.

 

 

 17:30-19:30

 3.+4./II. roč. 

    

 18:40-20:10

 3.+4./II. roč.

 + SD

 

     

 

Literárně-dramatický obor

Jitka Morávková

Úterý

Čtvrtek

Pátek

14:10-14:55

Přednes

6. r.

14:10-15:30

PDV

14:10-14:55

Sólový projev

II. stupeň

15:00-16:30 

Dramatika

1.-6. r.

15:40-16:25

Přednes

3.-6. r.

15:00-16:30

Základy tvorby

II. stupeň

16.30-17.15

Přednes

1.-6. r.

16:30-18:00

Dramatika

3.-6. r.

16:35-17:20

Přednes

II. stupeň

 

 

18:00-18:45 

Přednes

4.-6. r.

17:20-18:05 

Sólový projev

II. stupeň 

 

Martin Janouš

Pondělí

Středa

Čtvrtek

Pátek

13:20-14:05

Přednes A

3.-5. r. 

14:10-15:40

Dramatika

1.-4. r.

14:10-14:55

Přednes F

3. r.

14:10-14:55

Přednes G

4.-7. r.

14:10-15:40

Dramatika

3.-6. r.

15:55-16:40

Přednes D

2.-5. r.

15:00-16:30

Dramatika

3.-6. r.

15:00-16:30

Dramatika

4.-7. r.

15:50-16:35

Přednes B

3.-5. r.

16:45-18:15

Dramatika

2.-6. r.

   

16:45-17:30

Přednes H

3.-7. r.

16:45-18:15

Dramatika

2.-4. r. 

18:25-19:30

Přednes E

3.-7. r.

       

18:25-19:30

Přednes C

3.-6. r.

           

 

Růžena Štanclová

Středa

14:10-14:55

PDV (přípravka)

15:00-15:45

Sólový projev

15:55-17:25

Improvizace + Dramat. tvorba

17:30-18:15

Sólový projev 

 

Výtvarný obor

Mgr. Dana Nováková

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

14:10-16:25

1. skupina

8-12 let

14:10-16:25

3. skupina

7-11 let

14:10-16:25

4. skupina

9-12 let

14:10-16:25

6. skupina

9-12 let

16:45-19:00

Keramická tvorba

 

 

16:45-19:00

5. skupina

13-18 let

16:45-19:00

7. skupina

13-18 let

 

MgA. Tereza Štětinová

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek 

14:10-16:25

1. skup.

Plošná a prostorová tvorba

13:20-15:35

Přípravka (PVV)

14:10-16:25

1. skup.

Plošná a prostorová tvorba

14:10-16:25

1. skup.

Plošná a prostorová tvorba

16:45-19:00

2. skup.

Nová média a Fotografie

   

16:45-19:00

2. skup.

Plošná a prostorová tvorba

16:45-19:00

2. skup.

Plošná a prostorová tvorba

 

Věra Štrosová

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

15:00-17:15 

1. skup.

(10-13 let)

15:00-17:15

2. skup.

(10-12 let)

13:15-15:30

3. skup.

(PVV 5-6 let)

14:10-16:25

5. skup.

(8-10 let)

15:00-17:15

7. skup.

(13-16 let)

 

 

 

 

15:45-18:30

4. skup.

(12-15 let) 

16:45-19:00

6. skup.

(13-18 let)

 

 

 

Centrální rozvrh

 

J m é n o U č e b n a    
  P o n d ě l í Ú t e r ý S t ř e d a Č t v r t e k P á t e k
Hospodářka EK EK EK EK EK
Antl Jakub, Dis.       15  
Baštová Anna, BcA.   4 17   19
Hendrichová Jana   SÁL TANEČNÍ SÁL   SÁL
Holk Roman, Mgr. ŘED ŘED ŘED ŘED ŘED
Horká Kateřina, MgA. 12     10 12
Janouš Martin, Mgr.  4   4 2 4
Kalenda Václav, MgA. POP, 3   GD    
Karlíková Pavla   20 20 20  
Klášterková Gabriela SÁL   SÁL SÁL SÁL
Kobyláková Tamara, PaedDr.    3  3    
Kolářová Zdena, MgA.   11 11 11 11
Kovár Jiří, Mgr. 6  6 6 6 6
Kristenová Dagmar, Mgr. 9   9    
Kučerová Naděžda, MgA. 13 13 13 13 13
Lacina Jan 16      
Malíková Helena   8 8 8 8
Morávková Jitka   2   4 2
Nováková Dana, Mgr. 21 21 21 21  
Novotná Magda, MgA. GD     GD POP
Ondřichová Trefná Pavla, DiS. 20 12    12 20
Pallová Emílie, Mgr.   9 12 9 9
Patras Daniel, MgA.   POP, GD POP POP, 3  
Patrasová Markéta, Mgr.   GD      
Petr Jan, MgA.
Polietaieva Olesia, MgA. 10   10   10
Prajer Jan 19 19 19    
Řezníčková Alena   16, 3 16 16 16
Scheinostová Zuzana, Mgr. 5 5      
Schneider Ladislav, dipl. um.       7  
Stloukal Tomáš, DiS. BICÍ BICÍ BICÍ   BICÍ  
Štanclová Růžena, BcA.     2    
Štětinová Tereza, MgA. 18 18 18 18  
Štrosová-Eliášová Věra 14 14 14 14 14
Šváb Pavel, Mgr. 15 15 15    
Švecová Anna, DiS.   10   3 3
Tesař Jan, Bc. 17 17   17 17
Vašíčková Štěpánka, DiS. 7   7    7
Vitásková Miroslava TANEČNÍ SÁL TANEČNÍ SÁL TANEČNÍ SÁL  TANEČNÍ SÁL  
Vodička Leo Marian, MgA. 8       GD
Vojta Pavel, Mgr.     5 5 5