DomůZájemci o studiumInformace o výuce

Informace o výuce

Úvod

Smyslem a posláním ZUŠ Prahy 9 – Prosek je snaha o maximální rozvoj talentových předpokladů žáků, dále pak kultivace, vychova a vzdělávání mladých lidí. Možnosti studia jsou pouze v odpoledních hodinách.

  • žáci zahajují studium zpravidla od šesti let na základě talentové zkoušky a dle jejich výlučných předpokladů jsou zařazeni do přípravných ročníků jednotlivých oborů
  • pokračují studiem I. cyklu, který je uzavřen absolutoriem
  • mohou pokračovat studiem II. cyklu, případně studiem pro dospělé

Výsledkem našeho pedagogického působení by měl být citlivý a vnímavý jedinec bohatého ducha a ušlechtilého srdce.

Školní vzdělávací program

Od školního roku 2016/2017 budou dle Školního vzdělávacího programu vyučováni žáci přípravného studia, 1.-5. ročníku I. cyklu a 1.-4. ročníku II. cyklu. Ostatní žáci budou nadále vyučováni podle platných osnov pro základní umělecké školy.

Dokument ŠVP je k nahlédnutí u vedení školy a v kanceláři školy.

Zařazení žáků do studia

Přípravka
- žáci 5-6letí
I. stupeň
- žáci 7-13letí, I. stupeň má 7 ročníků
II. stupeň
- žáci 14-18letí
- žáci, kteří ukončili I. stupeň pokračují ve studiu další 4 roky
- žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň na ZUŠ mohou studovat přípravný ročník II. stupně a dále 4 roky


Rozhodující je věk žáka k 1. září příslušného školního roku.

Příspěvek na vzdělávání

Příspěvek na vzdělávání žáků na školní rok 2016/2017: 

OBOR

Měsíčně Kč  

Pololetně Kč  

Ročně Kč  

HUDEBNÍ
     
PHV 220,- 1100,- 2200,-
1 hodina ve skupině 280,- 1400,- 2800,-
1 hodina individuální 420,- 2100,- 4200,-
1,5 hodiny individuální (rozšířená) 420,- 2100,- 4200,-
studium pro dospělé, výdělečně činné   1730,-   17300,-
VÝTVARNÝ      
všechny ročníky 280,-   2800,-
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ
     
všechny ročníky
280,-   2800,-
TANEČNÍ
     
všechny ročníky
280,-   2800,-

Příspěvek hradí žáci bezhotovostně - na základě předpisu platby, který obdrží od svých učitelů.
Příspěvek musí být uhrazen za I. pololetí nejpozději do 15. 9. 2016 a za II. pololetí do 15. 2. 2017 a nebo do 14 dnů po obdržení oznámení o výši předepsané úhrady!