Zde najdete články s úspěchy našich žáků na různých soutěžích a akcích. Stejně tak zde naleznete informace o přijetí našich žáků na umělecké školy.

Medicína v historii

Žákyně výtvarného oboru:
Ema Jankovská
Gabriela Novotná
Anna Diblíková
Marie Tomášková
ze třídy pí uč. Dany Novákové získaly ceny v soutěži "Medicína v historii".
Tuto soutěž vyhlásilo Hnutí na vlastních nohou Stonožka, společně s Fakultní nemocnicí Plzeň a Fakultou aplikovaných věd ZČU.

 

Mše pro Stonožku 2017

Žačky ze třídy Mgr. Dany Novákové se v pátek 1.12.2017 zúčastnily spolu s paní učitelkou v Katedrále sv. Víta slavnostní mše pro nadaci Na vlastních nohou – Stonožka, kterou celebrovat kardinál Dominik Duka.

Anna Diblíková, Ema Jankovská a Gabriela Novotná získaly ceny v soutěži Nadace na téma Historie lékařství. Marie Tomášková získala čestné uznání.

Oceněným žačkám gratulujeme!

 

Návštěva v lidické galerii

Dne 24.11. 2017 skupina žáků za třídy Mgr. Dany Novákové navštívila Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu v Lidické galerii. Žáci se zúčastnili „hry na porotu“. Měli za úkol nejprve napsat slova, které je napadají při pojmech Přehlídka a Soutěž a potom z 10 ti výtvarných prací vybrat 3 nejlepší. Bylo pro ně zajímavé zjistit, jak je těžké se shodnout a že to porota opravdu nemá jednoduché.

 

Karlovarský hlas 2017

Na 41. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský hlas, kterou pořádá vzdělávací a kulturní agentura Hlas, v.o.s., získala Anna Fehérová ze třídy Magdy Novotné 3. místo.

 

Oči dokořán 2017

Žáci výtvarného oboru se zúčastnili Soutěžní přehlídky VO Oči dokořán vyhlášené MŠMT. Přehlídka proběhla ve dvou kolech. Krajské kolo soutěže se konalo v dubnu 2017 v ZUŠ M. Podvalové. Zúčastnilo se jí 297 soutěžících ze všech pražských ZUŠ. Naše škola získala:

Zlaté pásmo s postupem do národního kola za projekt „Proměny portrétu“ ze třídy uč. Věry Štrosové Eliášové

Stříbrné pásmo s postupem do národního kola za projekt „Ubrusy“ ze třídy uč. Věry Štrosové Eliášové

Stříbrné pásmo s postupem do národního kola za projekt „Světlo kolem nás“ ze třídy uč. Dany Novákové

Stříbrné pásmo s postupem do národního kola za jednotlivé práce na téma „Skrývání a odkrývání“ ze třídy uč. Věry Mejtové

Bronzové pásmo – bez postupu za jednotlivé práce na téma „Doba Karla IV.“ ze třídy uč. Dany Novákové

Čestná uznání – bez postupu za jednotlivé práce z keramiky ze třídy uč. Dany Novákové

Národní kolo proběhlo ve Šternberku na Moravě 1. 10. – 8. 10. 2017. Zúčastnilo se ho kolem 900 soutěžících z většiny ZUŠ z celé České republiky. Naši žáci zde získali:

Stříbrné pásmo za projekt „Ubrusy“ ze třídy uč. Věry Štrosové Eliášové

Bronzové pásmo za projekt „Proměny portrétu“ ze třídy uč. Věry Štrosové Eliášové

Gratulujeme!

 

60. Wolkerův Prostějov

Daniel Klouda - literárně dramatický obor ze třídy uč. Zoji Oubramové - získal na 60. celostátní přehlídce uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov titul LAUREÁTA. Gratulujeme k velkému úspěchu!!!

 

Mezinárodní dětská výstava Lidice 2017

Ve 45. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2017 s tématem „CESTOVÁNÍ" získalo ocenění 17 žáků výtvarného oboru naší školy, 15 žáků ze třídy paní učitelky Dany Novákové a 2 žáci ze třídy paní učitelky Terezy Štětinové Příhodové.

Medaili LIDICKÁ RŮŽE získali Anna Diblíková (9) za linoryt „Řecko“ , Michal Nguyen (13) za suchou jehlu „Stokholm“ a Alexandra Chalupská (13) za fotografii.

Medaili LIDICKÁ RŮŽE škole za kolekci grafik a čestná uznání získali Barbora Cejnarová (9), Lucie Dvorská (12), Beáta Janatová (12), Linda Jechová (9), Mojmír Jirků (13), Sofie Kolevová (12), Petra Malátová (10), Vanessa Messany (9), Filip Schurmann (10), Filip Svoboda (12), Amélie Zahrádková (9) .

Čestná uznání za výtvarné objekty – keramiku získaly Natálie Horská (15) za „Plavce“ a „Mušli“ a Julie Hantáková (10) za „Holčičku s kruhem“ .

Čestné uznání za fotografii získal Ondřej Pospíšil (13).

V letošním 45. ročníku odborná porota posuzovala více než 25000 prací od dětí z 83 zemí světa, získaly 619 ocenění včetně 127 medailí.

Všem oceněným žákům srdečně gratulujeme !

 

Slavnostního předávání medailí v Lidické galerii 1. června 2017 se zúčastnili všichni medailisté, Anna Diblíková , Michal Nguyen a Alexandra Chalupská. Předávání v tomto roce byl přítomen pan senátor Jiří Dienstbier a další zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Slavnostní vernisáží byla výstava oficiálně otevřená a je možné ji navštívit do 30. listopadu tohoto roku.

 

Mladí pianisté na klavíru Steinway - 2017

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže Mladí pianisté na klavíru Steinway, kde získali tři čestná uznání. 
Edita Kolátorová ze třídy uč. E. Pallové 
Kamila Medulyčová ze třídy uč. D. Kristenové 
Kristián Doležal ze třídy uč. J. Kovára 
Gratulujeme!

 

Novohradská flétna 2017

12.5.2017 se žáci dechového oddělení zúčastnili mezinárodní soutěže mladých interpretů a umístili se takto:

Kateřina Korandová ze třídy uč. J. Prajera - 2.místo ve hře na zobcovou flétnu v kategorii A2

Edita Erbanová ze třídy uč. Š. Vašíčkové – 1. místo ve hře na zobcovou flétnu v kategorii A2

Adam Kolátor ze třídy uč. Š. Vašíčkové – 1. místo ve hře na zobcovou flétnu v kategorii A2

Magdalena Holubová ze třídy uč. P. O. Trefné – 2. místo ve hře na flétnu v kategorii B1

Linda Šolcová ze třídy uč. P. O. Trefné – čestné uznání v kategorii B1

 

Soutěže LDO - 2017

Žáci Literárně dramatického oboru te tříd uč. Jitky Morávkové a uč. Zoji Obramové se zúčastnili krajského kola soutěží Pražské poetické setkání a Pražský kalich. Všem oceněným gratulujeme, zvláště Danielu Kloudovi, který postoupil do celorepublikové přehlídky Wolkerův Prostějov!!

 

Strana 1 z 7