DomůÚspěchy žákůZahraniční kontakt

Zahraniční kontakt

V roce 2017 se naše škola zapojila do projektu mezinárodní spolupráce škol. Spolu s naší ZUŠ se akce zúčastnila základní škola Litvínovská 500 a základní škola z Czestochové z Polské republiky. Akce byla pořádána MČ Praha 9. Jednalo se o výměnný pobyt, zaměřený na poznávání zvyků a tradic, seznámení s historií obou zemí a rozvíjení spolupráce v kolektivu. Za naši školu se akce zúčastnil pěvecký sbor Wings pod vedením Markéty Patrasové. Od 23. 5. do 26. 5. navštívili polští žáci Českou republiku. V bohatém kulturním programu byl zahrnut i koncert a prohlídka naší školy. Ve dnech 5. 6. až 8. 6. 2017 navštívili čeští žáci Polskou republiku. Sbor Wings se prezentoval několika koncerty. Velmi přínosný byl i fakt, že žáci byli ubytováni v rodinách. Měli možnost poznat život v sousední zemi i z jiného pohledu. Spolupráce byla velmi přínosná a kladně hodnocena všemi zainteresovanými stranami. O akci psal i časopis Devítka v červenci 2017:

Další ze série výměnných matinee mezi žáky naší ZUŠ a hudební školou Alt-Erlaa se uskutečnilo 19.4.2009 v koncertním sále „ Haus der Komponisten „ ve Vídni. Žáci ze tříd pí uč. Dany Mimrové, pí uč. Daniely Kadlecové, pí uč. Evy Krátké, pí uč. Markéty Muzikářové, p uč.Jana Tesaře a p. uč.Františka Horkého si pro letošní vystoupení připravili skladby současných českých a rakouských skladatelů. Obzvláště se pyšníme  skladbami našich mladých skladatelů, kteří jsou žáky naší školy a jsou nositeli významných ocenění. Jedná se o Kateřinu Horkou / r. narození 1993/ ze  třídy uč. Františka Horkého a Daniela Patrase/ rok narození 1989/  bývalého žáka z téže třídy.

29. 3. 2009 proběhl koncert žáků vídeňské školy ALT-ARLAA v sále naší ZUŠ

15. 4. 2007 hráli naši žáci z dechového a smyčcového oddělení ve Vídni koncert. Na programu byla díla rakouských a českých soudobých skladatelů - např. P. Eben, J. Feld, F. Weiss, P. Richter a další

Od roku 2006 spolupracujeme formou výměnných koncertů s rakouskou hudební školou ALT-ARLAA ve Vídni. Již tradičně vítáme v koncertním sále ZUŠ skupinu rakouských studentů, kteří nám hrají soudobé skladby českých a rakouských skladatelů a také naši vybraní žáci koncertují ve Vídni v sále dolnorakouských skladatelů Inok za finanční podpory této organizace. Výměnné koncerty na české straně zajišťuje učitelka N.Mimrová a ve Vídni Mrg. A.Wykydal - ředitel školy. Tyto koncerty se setkávají se stále větším úspěchem a soudobí čeští i rakouští skladatelé pro nás píší nové zajímavé skladby.