DV - Hudební obor

DŮLEŽITÉ! Pozorně sledujte záložku Hudební nauka, kde naleznete materiály k domácímu studiu s možností zpětné kontroly učitelkami Hudební nauky.

Příklady forem distančního studia

- konzultace přes telefon – domluva na dalším postupu

- výuka přes vybraný komunikační kanál, např. Skype, Whatsapp, Messenger

- možnost zasílání vlastních nahrávek učiteli k posouzení, např. přes internetové úložiště Úschovna

- poslech a hodnocení studovaných skladeb prostřednictvím YouTube