DomůHudební obor

Největší počet žáků navštěvuje oddělení hudebního oboru. Žáci si mohou vybrat podle svých zájmů některé z následujících oddělení: klavírní oddělení, oddělení strunných nástrojů – kytarovou sekci či sekci smyčcových nástrojů, oddělení dechových nástrojů, pěvecké oddělení, oddělení populární hudby, oddělení hudebních nauk, akordeonovou třídu a elektrické klávesové nástroje a třídu bicích nástrojů. 

Nadaní jednotlivci reprezentují školu na soutěžích MŠMT, Festivalu ZUŠ, Festivalu nejmladších klavíristů, Libeňském jaru, Junior note apod. Žáci hudebního oddělení mají možnost profilace v různých hudebních seskupeních věnujících se prakticky všem hudebním žánrům. Lze navštěvovat lidový soubor, pěvecké sbory zaměřené na hudbu klasickou i populární, smyčcový soubor, různá komorní seskupení napříč hudebními odděleními a soubory zaměřené na hudbu populární. Hodně nového zde přinese i výuka podle připravovaného školského vzdělávacího programu, kde plánujeme vznik dalších hudebních seskupení jako větší školní orchestr, kytarový soubor nebo soubor utvořený ze žáků třídy bicích nástrojů.

Talentovaní a odborně připravení žáci pokračují ve studiu na konzervatořích, nicméně hlavním cílem práce hudebních pedagogů je vést ty absolventy ZUŠ, kteří v dalším studiu nepokračují, k samostatné hře na zvolený nástroj nebo ke zpěvu tak, aby své dovednosti mohli uplatnit v různých oborech zájmové umělecké činnosti.

Přehled učiva hudební nauky - 1.pololetí 2016/17

Číst dál: Přehled učiva hudební nauky - 1.pololetí 2016/17
 

Hot Wings - Workin' (CD, 2013)

Skupina Hot Wings natočila v roce 2013 své CD s názvem "Workin'", hudbu aranžoval František Horký.

Hallelujah I Love Her So

Summertime

{mp3}summertime{/mp3}

I Ain't Got Nothing But the Blues

Workin'

Cry Me a River

{mp3}cry_me_a_river{/mp3}

It Don't Mean a Thing

 

 

 

 

Koncert smyčcového oddělení - videoukázky

Číst dál: Koncert smyčcového oddělení - videoukázky