DomůLiterárně dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru se snažíme v dětech pěstovat vztah k jejich mateřštině, poezii a literatuře. Děti se od předškolního věku hravou formou seznamují s verši českých i zahraničních básníků. Improvizací přes krátké herecké etudy až k vytváření větších tvarů zpracovávají starší žáci témata, která často zahrnují jejich vlastní problémy.

Během školního roku se realizují divadelní představení, jejichž smyslem je také rozvíjení pohybových schopností a hudebního cítění, často ve spolupráci s ostatními obory naší ZUŠ. Žáci se zúčastňují soutěží v uměleckém přednesu i v kolektivním projevu a často postupují nejen do krajských kol, ale i na národní přehlídky – Dětská scéna Trutnov (dříve), nyní dětská scéna Svitavy, Wolkrův Prostějov. V těchto soutěžích ZUŠ bývají naši žáci v rámci kraje jedni z nejúspěšnějších. Nejnadanější z nich připravujeme na přijímací zkoušky na umělecké školy – konzervatoře, DAMU. V současné době pět našich žáků studuje dramatický obor na Konzervatoři v Praze, tři naši žáci studují na DAMU.

Program představení LDO - červen 2022

Všechna představení se konají v sále ZUŠ:
 
15. 6. v 18.00
·      K. Ohlssonová: Skleněné děti - 4.-7. roč.
·      Sólové výstupy - I. cyklus
 
16. 6. v 18.00
·     Bajky J. Kahouna - 1. a 2. roč.
·     K. Ohlssonová - Skleněné děti (2. alternace)
 
24.6. v 18.00
·     D. Krolupperová: Zločin na Starém Městě Pražském - II. cyklus

 

 

Závěrečné představení šk. roku 2020/2021

Závěrečné představení šk. roku 2020-2021 (skupina 3. - 6. ročníku LDO),  které se připravovalo v době distanční výuky, kdy jsme se viděli od října do začátku května jen přes video.

Výuka byla často jen audio, když selhala technika. V květnu jsme měli asi 3x výuku prezenčně, kdy jsme mohli do prostoru a v červnu 2021 jsme natáčeli v sále bez diváků.

Dana Svobodová, Karel Tomas: Kamarádka

Hrají: Kristýna Šulcová, Vanessa Bryknerová, Marta Kutvitská, Lada Stepanova, Ema Mujdžičová, Veronika Hamerníková, Emma Pflegerová, Jakub Šindelář

 

Pohádka o chytrém Budulínkovi

Žáci PDV a 1. ročníku LDO ve třídě J. Morávkové pracovali v online výuce kromě jiného s textem Františka Hrubína: Pohádka o chytrém Budulínkovi.
V době prezenční výuky jsme mohli příběh rozehrát v prostoru a natočit v hodině toto video.
Dekorace: Věra Eliášová
 

Závěrečná představení LDO - 2x video

Červen 2018:

Červen 2019:

 

Galerie lit-dram. oboru