DomůLiterárně dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru se snažíme v dětech pěstovat vztah k jejich mateřštině, poezii a literatuře. Děti se od předškolního věku hravou formou seznamují s verši českých i zahraničních básníků. Improvizací přes krátké herecké etudy až k vytváření větších tvarů zpracovávají starší žáci témata, která často zahrnují jejich vlastní problémy.

Během školního roku se realizují divadelní představení, jejichž smyslem je také rozvíjení pohybových schopností a hudebního cítění, často ve spolupráci s ostatními obory naší ZUŠ. Žáci se zúčastňují soutěží v uměleckém přednesu i v kolektivním projevu a často postupují nejen do krajských kol, ale i na národní přehlídky – Dětská scéna Trutnov (dříve), nyní dětská scéna Svitavy, Wolkerův Prostějov. V těchto soutěžích ZUŠ bývají naši žáci v rámci kraje jedni z nejúspěšnějších. Nejnadanější z nich připravujeme na přijímací zkoušky na umělecké školy – konzervatoře, DAMU. V současné době pět našich žáků studuje dramatický obor na Konzervatoři v Praze, tři naši žáci studují na DAMU.

Úspěchy žáků LDO u talentových zkoušek

Žáci ze třídy Zoji Oubramové úspešně vykonali talentové zkoušky a byli přijati na obor herectví:

Tereza Havránková -  DAMU Praha

Jáchym Sůra - JAMU Brno

Gratulujeme!!!