DomůVýtvarný obor

Obecně

Tento obor nabízí žákům všestrannou výtvarnou činnost, při které se setkávají s různorodými technikami a materiály a zajímavými výtvarnými postupy:

• kreslířské, malířské a grafické techniky,

• modelování a tvarování různých materiálů (papír, drát, sádra, keramika),

• práce v projektech, prostorová a akční tvorba,

• teorie výtvarné kultury a současné umění,

• fotografie a další elektronická média.

V rámci moderního pojetí výtvarné výchovy odloží žáci svou nesmělost, překonají tabu a poznají přitažlivost vlastní tvorby. Učitelé výtvarného oboru vedou žáky k otevřenosti, volnosti a odvaze výtvarného projevu. Pro nadané žáky probíhá příprava na střední a vysoké školy uměleckého směru.

V oddělení Fotografie a nová média vyjadřují žáci své tvůrčí záměry prostřednictvím současných digitálních technologií. Získávají zde nejen praktické znalosti a dovednosti, ale současně se seznamují i s teorií fotografie a multimédií v kontextu současného umění.

Organizace studia

Přípravné studium do 7 let: předškolní věk - 1. třída 
Základní studium 7 ročníků: 7 - 14 let - 1. stupeň 
Základní studium 4 ročníky: 14 – 18 let - 2. stupeň
kreslířské, malířské a grafické techniky
modelování a tvarování různých materiálů (papír, drát, sádra, keramika)
práce v projektech, prostorová a akční tvorba
teorie výtvarné kultury a současné umění
nový progresivní obor Fotografie a nová média
pro nadané žáky probíhá příprava na střední a vysoké školy uměleckého směru