Literárně - dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru se snažíme v dětech pěstovat vztah k jejich mateřštině, poezii a literatuře. Děti se od předškolního věku hravou formou seznamují s verši českých i zahraničních básníků. Improvizací přes krátké herecké etudy až k vytváření větších tvarů zpracovávají starší žáci témata, která často zahrnují jejich vlastní problémy.

Během školního roku se realizují divadelní představení, jejichž smyslem je také rozvíjení pohybových schopností a hudebního cítění, často ve spolupráci s ostatními obory naší ZUŠ. Žáci se zúčastňují soutěží v uměleckém přednesu i v kolektivním projevu a často postupují nejen do krajských kol, ale i na národní přehlídky – Dětská scéna Trutnov (dříve), nyní dětská scéna Svitavy, Wolkrův Prostějov. V těchto soutěžích ZUŠ bývají naši žáci v rámci kraje jedni z nejúspěšnějších. Nejnadanější z nich připravujeme na přijímací zkoušky na umělecké školy – konzervatoře, DAMU.

Představení "Příběh z Betléma"

Hráli: Klaudie Konšelová, Kristýna Součková, Eliška Bednářová, Viktorie  Kouba Součková,
Dóra Szűcs, Matěj Kapras, Tereza Žabenská, Marie Pokorná, Eliška Merunková.

Kalendář představení LDO

Závěrečné představení šk. roku 2020-2021 (skupina 3. – 6. ročníku LDO),  které se připravovalo v době distanční výuky, kdy jsme se viděli od října do začátku května jen přes video.

Výuka byla často jen audio, když selhala technika. V květnu jsme měli asi 3x výuku prezenčně, kdy jsme mohli do prostoru a v červnu 2021 jsme natáčeli v sále bez diváků.

Dana Svobodová, Karel TomasKamarádka

Hrají: Kristýna Šulcová, Vanessa Bryknerová, Marta Kutvitská, Lada Stepanova, Ema Mujdžičová, Veronika Hamerníková, Emma Pflegerová, Jakub Šindelář

Pohádka o chytrém Budulínkovi

Žáci PDV a 1. ročníku LDO ve třídě J. Morávkové pracovali v online výuce kromě jiného s textem Františka Hrubína: Pohádka o chytrém Budulínkovi.
V době prezenční výuky jsme mohli příběh rozehrát v prostoru a natočit v hodině toto video.
Dekorace: Věra Eliášová

Závěrečná představení LDO - 2x video

Červen 2018:

Červen 2019:

Nejnovější příspěvky v literárně - dramatickém obor​u

skola_medium
- Literárně dramatický obor -

Závěrečná představení LDO

Přijďte za kulturou ve dnech 14. – 26. 6. 2019 do naší ZUŠ. Můžete se těšit na parodie, improvizace i jiná ztvárnění převážně lidových pohádek

Čti více »
skola_medium
- Literárně dramatický obor -

Pražský kalich 2019

Na recitační soutěži Pražský kalich – v krajském kole – získali ocenění žáci ze třídy pí uč. Zoji Oubramové: Filip Šimr, Jan Čada, Viola Durdová a Daniel Klouda

Čti více »
Prazsky-kalich-4
- Literárně dramatický obor -

Pražské poetické setkání – 2019

V krajském kole soutěže Pražské poetické setkání získali ocenění: Natálie Kloudová, Maxmilián Holodňák – ze třídy pí uč. Zoji Oubramové a Justýna Tůmová – s postupem na národní Dětskou

Čti více »