Přeskočit na obsah

Hudební obor

Největší počet žáků navštěvuje oddělení hudebního oboru. Žáci si mohou vybrat podle svých zájmů některé z následujících oddělení: klavírní oddělení, oddělení strunných nástrojů – kytarovou sekci či sekci smyčcových nástrojů, oddělení dechových nástrojů, pěvecké oddělení, oddělení populární hudby, oddělení hudebních nauk, akordeonovou třídu a elektrické klávesové nástroje a třídu bicích nástrojů. 

Nadaní jednotlivci reprezentují školu na soutěžích MŠMT, Festivalu ZUŠ, Festivalu nejmladších klavíristů, Libeňském jaru, Junior note apod. Žáci hudebního oddělení mají možnost profilace v různých hudebních seskupeních věnujících se prakticky všem hudebním žánrům. Lze navštěvovat lidový soubor, pěvecké sbory zaměřené na hudbu klasickou i populární, smyčcový soubor, různá komorní seskupení napříč hudebními odděleními a soubory zaměřené na hudbu populární. Hodně nového zde přinese i výuka podle připravovaného školského vzdělávacího programu, kde plánujeme vznik dalších hudebních seskupení jako větší školní orchestr, kytarový soubor nebo soubor utvořený ze žáků třídy bicích nástrojů.

Talentovaní a odborně připravení žáci pokračují ve studiu na konzervatořích, nicméně hlavním cílem práce hudebních pedagogů je vést ty absolventy ZUŠ, kteří v dalším studiu nepokračují, k samostatné hře na zvolený nástroj nebo ke zpěvu tak, aby své dovednosti mohli uplatnit v různých oborech zájmové umělecké činnosti.

Záznamy z vystoupení

Libeňské jaro mladých 2019 – video
Koncert v Českém muzeu hudby – 13.3.2019 – video

Nejnovější příspěvky v hudebním oboru

- Hudební obor -

Umělecká soutěž Allegro 2024

Na umělecké soutěži Allegro 2024 získaly ocenění: Kristýna Rumpíková – 2. místo 4.kategorie Anna Šafaříková – 1. místo 5.kategorie Anna Hrnčířová – Čestné uznání 5.kategorie…

Čti více »