Domů

Pražský kalich 2020

Na jubilejní 50. recitační soutěži Pražský kalich 2020 získaly Ocenění poroty:
Justýna Tůmová (ze třídy pí uč. J. Morávkové) a Natálie Durdová (ze třídy pí uč. R. Štanclové).
Gratulujeme!!

 

Prague Junior Note 2020

Michaela Čabanová ze třídy pí uč. E. Pallové získala 3. cenu v náročné klavírní soutěži Prague Junior Note. Gratulujeme!

 

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2020 - aktualizováno

Ve 48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2020 s tématem KRAJINA získali žáci výtvarného oboru významná ocenění.
Medaili Lidická růže získala v kategorii Kresba, malba Tereza Zavadilová (8) a Čestné uznání získala Anna Ličková (7) ze třídy paní učitelky Dany Novákové.
Medaili škole za kolekci v kategorii Grafika a zároveň Čestné uznání získali Lucie Gotwaldová (13), Linda Jechová (12), Klára Kolářová (12), Christo Kolev (12), Karolína Novická (14), Dorota Radotínská (15), Viktorie Šmejkalová (11), Marie Táborská (15), Zuzana Tonarová (9) ze třídy paní učitelky Dany Novákové.
Čestné uznání v kategorii Grafika získali Lucie Karásková (15) a Barbora Pokorná (11) ze třídy paní učitelky Terezy Štětinové.
Medaili škole za kolekci v kategorii Výtvarné objekty a zároveň Čestné uznání získali Julie Hantáková (13), Anežka Maříková (11), Magda Maříková (9), Dominika Tomanová (9), Matyáš Volavka (10) ze třídy paní učitelky Dany Novákové.
Čestné uznání v kategorii Výtvarné objekty získali Lucie Jandová (9), Anna Krčmářová (11), Petra Malátová (13), Lea Prosická (14), Alžběta Ptáčková (10) ze třídy paní učitelky Dany Novákové
Všem žákům velice gratulujeme!
 
 

Slavnostní předávani cen 48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2020 proběhlo v Lidické galerii 24. září 2020. Medaili LIDICKÁ RŮŽE v kategorii Kresba, malba získala Tereza Zavadilová (8 let) ze třídy Mgr. Dany Novákové.

 
 

19.5. - Důležité upozornění!!!

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je
každý účastník přijímacího řízení a jeho zákonný zástupce – pokud vstupuje do budovy školy s nezletilým účastníkem přijímacího řízení – povinen poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Doporučujeme doprovod jedné osoby jednoho účastníka přijímacího řízení.
 
Čestné prohlášení je možno
- stáhnout, vytisknout, vyplnit a přinést k přijímacímu řízení
- vyplnit na místě před přijímacím řízením. Formuláře budou na místě k dispozici.

Dokument najdete ZDE
 

18.5. - Důležité upozornění

V týdnu od 1. do 5. 6. 2020 nebude v budově ZUŠ probíhat žádná výuka z důvodu konání přijímacích talentových zkoušek v režimu současných hygienických nařízení.
1. – 4. 6. přijímací zkoušky, 5. 6. generální úklid a celková dezinfekce budovy.
V tomto týdnu bude probíhat výuka všech žáků distanční formou dle domluvy s Vaším pedagogem.
 

14.5. - Termíny přijímacích talentových zkoušek pro šk. rok 2020/2021

Přijímací talentové zkoušky budou probíhat ve dnech:
1. - 4. 6. 2020 (pondělí až čtvrtek) vždy od 13:00 do 18:00 hod.
Platí veškeré informace o talentových zkouškách uvedené níže na našich webových stránkách.
Kritéria talentových zkoušek jsou ke stažení na webových stránkách naší školy - odkaz naleznete zde.
Zdůrazňujeme, že všechny termíny jsou rovnocenné!
Doporučujeme, aby s uchazečem o studium přišla pouze jedna doprovodná osoba.
Termín zveřejnění výsledků přijímacích talentových zkoušek (na webu a na nástěnce ve škole): 16. 6. 2020
Vedení školy

 

14.5. - Další otevírání prezenční výuky (aktualizováno)

V pondělí 18. 5. 2020 začne výuka ve výtvarném oboru a v hudebním oboru výuka hudební nauky prezenční formou.
V pondělí 25. 5. 2020 začne výuka v tanečním a v literárně-dramatickém oboru prezenční formou.
Bližší informace Vám sdělí učitelé příslušných oborů.
Připomínáme povinnost přinést při první návštěvě školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem!!!    Viz níže – 6. 5. Důležité sdělení.
Sledujte pravidelně naše webové stránky, zveřejňujeme zde aktuální informace!!
 

6.5. - Důležité sdělení

V pondělí 11. 5. 2020 bude naše ZUŠ částečně obnovovat prezenční výuku, zatím pouze v hudebním oboru – individuální výuka - podle harmonogramu otevírání škol MŠMT.
Obnovu prezenční výuky v kolektivních předmětech hudebního oboru a v oborech výtvarném, tanečním a literárně dramatickém připravujeme. Vycházíme z pokynů MŠMT a z technických a personálních možností školy.
Informace na našich stránkách budeme doplňovat a aktualizovat, proto je průběžně sledujte!
Při prvním vstupu do školy odevzdává žák Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, která je nutné podepsat před vstupem do školy.
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna!!!
Čestné prohlášení: 
Dokument najdete ZDE
Pozorně čtěte:
POKYN ŘEDITELE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
U Prosecké školy 92, 19000, Praha 9
k mimořádnému chodu školy od 11. 5. 2020 v oblasti provozu a hygieny
Tento pokyn vychází z manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“ zveřejněného v Praze 30. 4. 2020
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení použité roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).
Neprodleně po příchodu do budovy školy, popřípadě do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Namátkově bude probíhat měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem.
V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru)Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. Po sejmutí roušky si ji každý žák uloží do sáčku.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a učitel bude kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu).
Vedení ZUŠ
 

Strana 8 z 13

Základní umělecká škola
U Prosecké školy 92
190 00 PRAHA 9
IČ: 708 48 947

Najdete nás na mapy.cz

Kancelář školy:
286 886 138
Ředitelna:
283 882 149
Zástupce ředitele:
286 884 243
Email ZUŠ:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

banner 1

Zřizovatel školy

Logo Praha

Facebook školy