Přeskočit na obsah

Kalendář akcí

Smíšený koncert

Koncert pěveckého oddělení

Koncert dechového oddělení

Koncert kytarového oddělení

Koncert v Českém muzeu hudby

Koncert smyčcového oddělení

Koncert klavírního oddělení

Smíšený koncert

Libeňské jaro mladých

ZUŠ Open

Koncert sólistů oddělení pop

Závěrečné představení LDO

Absolventský koncert

Závěrečný koncert oddělení pop

Závěrečné představení LDO

Večer tanečního oboru

Večer tanečního oboru

Závěrečné představení LDO

Závěrečné představení LDO