Přeskočit na obsah

KRITÉRIA K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Hudební obor

1. Zkouška intonace – uchazeč zazpívá písničku dle vlastního výběru; zaintonuje tóny, které mu předehraje učitel
2. Zkouška rytmu – uchazeč zopakuje rytmické modely vytleskané učitelem
3. Pohotovost – hodnotí se z 1. a 2. kritéria

Výtvarný obor

Uchazeč namaluje předměty v určitém seskupení – zátiší
1. Kresba – hodnotí se umístění motivu do formátu, proporce
2. Práce s barevnou kompozicí – využití palety barev
3. Práce s fantazií – míra vlastní invence

Taneční obor

1. Pohybové nadání, pohyblivost a pohybový rozsah – Uchazeč napodobí po učiteli jednoduchý pohyb
(krok) – chůze, běh, jednoduchý poskok; dále vyjádří hudbu svým vlastním pohybem
2. Rytmus – uchazeč zopakuje rytmické modely vytleskané učitelem
3. Komunikativnost, reakce na učitele – hodnotí se z 1. a 2. kritéria

Pozn.: K vykonání přijímací talentové zkoušky na taneční obor je nutné se převléknout do vhodného oblečení,
které umožňuje plný rozsah pohybu, zároveň však obepíná siluetu těla, naboso či v piškotech.
Doporučujeme vlasy učesat tak, aby při pohybu nezasahovaly do obličeje. Např. tričko/nátělník +
legíny/kraťasy; dres; culík/drdol.

Literárně-dramatický obor

Zkouška se skládá ze dvou částí:
I. Přednes krátké básničky nebo části básničky delší (u starších žáků může být i text prozaický nebo vyprávění)
II. Krátká improvizovaná scénka podle jednoduchého zadání – (může to být rozhovor s rodičem, učitelem nebo starším žákem, nebo jiná krátká scénka)

Během celé zkoušky se hodnotí tato kritéria:
1. Výslovnost + slovní zásoba (drobná výslovnostní vada není překážkou přijetí, pokud o ní rodiče ví a řeší
ji, nebo ji hodlají řešit s logopedem)
2. Přirozenost projevu
3. Fantazie a představivost – míra vlastní invence

Platí pro všechny obory:

– při bodovém hodnocení se bere v potaz věk dítěte
– každé z kritérií je ohodnoceno 0 – 10 body
– nejvyšší počet bodů odpovídá nejlepšímu hodnocení
– uchazeč může získat maximálně 30 bodů
– uchazeč, který celkem získal 10 a méně bodů, nevykonal přijímací talentovou zkoušku
– uchazeč, který vykoná přijímací talentovou zkoušku, bude zařazen do studia na základě počtu získaných bodů
a podle volných míst v jednotlivých třídách