Přeskočit na obsah
Home » Výtvarný obor

Výtvarný obor

Keramika v Botanické zahradě

Zveme vás na prohlídku výstavy motýlů, kde si můžete prohlédnout oceněné keramiky z 1. celostátní keramické soutěže 2022. Mezi oceněnými žáky je i Alžběta Ptáčková, která získala 1. místo v kategorii ZUŠ 9-15 let, ze třídy paní učitelky Dany Novákové.

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Toruň 2022

Na konci tohoto roku výtvarný obor získal dvě ocenění pro žákyně Lucii Jandovou (12 let) a Valentýnu Marinovou (9 let) za zastoupení jejich grafiky v kolekci výstavy v rámci výstavy ALWAYS GREEN, ALWAYS BLUE ze třídy paní učitelky Dany Novákové. Oběma žákyním gratulujeme!

Bienale-1

Bienále portrétu Košice

Na výtvarné soutěži Bienále portrétu Košice získaly: Hedvika Čadíková stříbrné pásmo, Valentýna Marinová, Julie Kolevová a Lucie Jandová čestná uznání. Žákyně jsou ze třídy pí uč. Dany Novákové. Gratulujeme!!!