Přeskočit na obsah

Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy

Tento projekt je určen pro seniory, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Na Akademii se nekonají přijímací zkoušky. Jedinými kritérii pro přijetí jsou zájem o uměleckou činnost, trvalý pobyt na území hlavního města Prahy a kapacitní možnosti školy. Výuku vedou kvalifikovaní lektoři.

Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo kolektivních výuk, rozdělených do pololetních částí (zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nekončí žádnou zkouškou (posluchači Akademie nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).

Studium je tříleté. Vzdělávání se obvykle realizuje jednou týdně v individuální výuce a jednou za čtrnáct dní v kolektivní výuce. (účast ve výuce se zaznamenává do indexu).

Možnost navštěvovat Akademii mají také občané ve věku „55+“, kteří se pohybují na hranici seniorského věku, ale ještě nemají přiznaný starobní důchod (např. nezaměstnaní, kteří čekají na důchod).

Tříleté studium bylo zahájeno v říjnu 2017.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

- Taneční obor -

New Generation 2024

Na mezinárodní taneční soutěži New Generation 2024 získaly 2. místo: Edita Kolátorová, Tereza Vejmolová, Kateřina Štaflová, Barbora Kozderová ze třídy klasického tance pí uč. Jany Hendrichové

Čti více »