Přeskočit na obsah
Home » Blog » 6.5. – Důležité sdělení

6.5. – Důležité sdělení

V pondělí 11. 5. 2020 bude naše ZUŠ částečně obnovovat prezenční výukuzatím pouze v hudebním oboru – individuální výuka – podle harmonogramu otevírání škol MŠMT.

Obnovu prezenční výuky v kolektivních předmětech hudebního oboru a v oborech výtvarném, tanečním a literárně dramatickém připravujeme. Vycházíme z pokynů MŠMT a z technických a personálních možností školy.

Informace na našich stránkách budeme doplňovat a aktualizovat, proto je průběžně sledujte!

Při prvním vstupu do školy odevzdává žák Čestné prohlášenío neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, která je nutné podepsat před vstupem do školy.

Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna!!!

Čestné prohlášení: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.zuspraha9.cz%2Fimages%2FDistancni_studium%2FCestne_prohlaseni_zaka.pdf&embedded=true
Dokument najdete ZDE

Pozorně čtěte:

POKYN ŘEDITELE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

U Prosecké školy 92, 19000, Praha 9

k mimořádnému chodu školy od 11. 5. 2020 v oblasti provozu a hygieny

Tento pokyn vychází z manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“ zveřejněného v Praze 30. 4. 2020

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení použité roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

Neprodleně po příchodu do budovy školy, popřípadě do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Namátkově bude probíhat měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem.

V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry(nejméně 1,5 metru)Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. Po sejmutí roušky si ji každý žák uloží do sáčku.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a učitel bude kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu).

Vedení ZUŠ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *