Přeskočit na obsah
Home » Blog » Informace k začátku školního roku 2020 – 2021

Informace k začátku školního roku 2020 – 2021

Informace vycházejí z manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ publikovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví České republiky v Praze 17. 8. 2020.

Tyto informace mohou být podle momentální situace aktualizovány podle pokynů MŠMT, MZ a zřizovatele školy – Hlavního města Prahy.

V případě změny některých rozhodujících skutečností budeme tyto změny neprodleně zveřejňovat na webových stránkách školy. Proto naše stránky pravidelně sledujte!!!

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

V případě jakéhokoli podezření na nákazu covid-19 nevoďte ani neposílejte Vaše dítě do školy! S příznaky tohoto onemocnění nebude žák do výuky vpuštěn!

Pokud se u dítěte vyskytují příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Na základě tohoto lékařského potvrzení je žákovi umožněn vstup do školy.

Dále prosíme rodiče a doprovod žáků, aby vstupovali do budovy školy jen ve výjimečných případech po domluvě s pedagogem nebo vedením školy!

Žádáme rodiče a doprovod žáků, kteří vstupují do budovy školy v době zápisu (1. a 2. 9. 2020) a v době dodatečných přijímacích talentových zkoušek (3. 9. 2020), aby se zde pohybovali s rouškou.

Úplata za vzdělávání žáka a platba za zapůjčení hudebního nástroje bude možná pouze bezhotovostně – bankovním převodem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *